Przed oddaniem dywanu do naszej pralni prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższym regulaminem świadczenia usług, które są częścią umowy o świadczenie usługi czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerek.

Ogólne warunki świadczenia usług w zakresie czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerek przez firmę YAN

• Firma YAN zajmuje się praniem dywanów, wykładzin oraz tapicerek, co w dalszej części regulaminu jest to nazwane „usługą”

• Przyjmujemy do prania dywany oraz wykładziny posiadające oznakowanie fabryczne, co do sposobu ich konserwacji.

• W przypadku braku powyższych oznakowań usługę wykonujemy na odpowiedzialność klienta.

• Klient obowiązany jest do zgłoszenia i wskazania:

• Plam, przebarwień, uryny, wymiocin oraz innych nietypowych zabrudzeń, (jeżeli jest to możliwe z określeniem ich źródła).

• Wszelkich uszkodzeń (rozpruć, pęknięć, miejsc przetartych).

• Klient określa zakres usług wykonywanych przez firmę YAN.

• Ze względu na specyfikę dywanów, wykładzin i tapicerek:

• Mamy prawo odmówić wykonania usługi, jeśli uznamy, że jej wykonanie zgodne z oczekiwaniami klienta jest niemożliwe do osiągnięcia.

• Dywany, wykładziny i tapicerki mocno zabrudzone oraz niektóre plamy mogą się nie doczyścić; szczególnie, gdy znajdują się na włóknach pochodzenia naturalnego tj. wełna, bawełna oraz są stare lub uprzednio zapierane.

• Standardowy czas wykonania usługi w naszym zakładzie to 7 dni.

• W uzasadnionych przypadkach po ówczesnym poinformowaniu klienta termin ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych.

• Usługi dodatkowe wykonywane są wyłącznie w połączeniu z wybranymi usługami podstawowymi.

• Dywany, wykładziny o powierzchni mniejszej niż 1m² są rozliczane jako 1m² powierzchni bez względu na ich rzeczywistą powierzchnię.

• Koszt wykonania usługi w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie po uprzednim powiadomieniu klienta.

• Opłata za wykonaną usługę następuje zawsze z „dołu”.

• W przypadku rezygnacji z wykonania usługi klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez firmę YAN (nie mniej niż 30zł)

• Transport usługi na terenie Białegostoku to koszt 20zł.

• Transport usługi poza terenem Białegostoku to koszt minimum 30zł.

• W przypadku gdy transport usługi do odbiorcy nie może zostać zrealizowany z winy klienta, każda kolejna próba dostarczenia usługi jest płatna (nie mniej niż 30zł).

• Firma YAN ma prawo obciążyć klienta kosztami transportu bez względu na wartość usługi.

• Firma YAN nie ma obowiązku zapewniania transportu dywanów oraz wykładzin .

• W przypadku usług wykonywanych u klienta, koszt dojazdu na terenie Białegostoku przy minimalnej wartości usługi 120zł: GRATIS

• Klient zobowiązany jest do terminowego odebrania dywanu, wykładziny w przeciwnym wypadku firma YAN może doliczać koszta magazynowania do wartości usługi (5zł/doba)

• Reklamacje będą rozpatrywane maksymalnie do 24h od momentu odebrania usługi.

• Transport realizowany przez firmę YAN nie może być przedmiotem reklamacji.

• Pranie wraz z całkowitym usunięciem uryny w niektórych przypadkach może spowodować nieodwracalne uszkodzenie dywanu, w związku z tym odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność klienta.

• W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dywanu – odszkodowanie dla klienta stanowi kwota będąca równowartością dywanu w chwili oddania go do prania.